Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

«Stereo» φωτογραφία του Ηλιου από τη NASA

Για πρώτη φορά οι ειδικοί της NASA αποτύπωσαν όλο τον Ηλιο σε µια και µόνη φωτογραφία, µέσω δύο δίδυµων δορυφόρων που παρατηρούν τον πλανήτη που βρίσκεται στο κέντρο του Γαλαξία µας σχηµατίζοντας γωνία 180 µοιρών µεταξύ τους.
«Το πρόγραµµα αυτό έχει στόχο την παρατήρηση της ηλιακής δραστηριότητας σε όλο το τρισδιάστατο µεγαλείο της», δήλωσε το µέλος της αποστολής Stereo, ο έλληνας επιστήµονας Αγγελος Βουρλίδας που είναι υπεύθυνος των τηλεσκοπίων των ερευνητικών δορυφόρων της Αµερικανικής ∆ιαστηµικής Υπηρεσίας. Ενθουσιασµένος επειδή για πρώτη φορά θα µπορούµε να εντοπίσουµε τις εκρήξεις στην επιφάνεια του Ηλιου που µπορούν να επηρεάσουν τους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους και τις αεροπορικές συγκοινωνίες, ο κ. Βουρλίδας πρόσθεσε: «Η αποστολή Stereo µάς αποκαλύπτει τον Ηλιο όπως είναι: µια καυτή σφαίρα µε πυκνά µαγνητικά πεδία».

Για πρώτη φορα οι ειδικοί της NASA αποτύπωσαν όλο τον Ηλιο σε µια και µόνη φωτογραφία, µέσω δύο δίδυµων δορυφόρων που παρατηρούν τον πλανήτη που βρίσκεται στο κέντρο του Γαλαξία µας σχηµατίζοντας γωνία 180 µοιρών µεταξύ τους. «Το πρόγραµµα αυτό έχει στόχο την παρατήρηση της ηλιακής δραστηριότητας σε όλο το τρισδιάστατο µεγαλείο της», δήλωσε το µέλος της αποστολής Stereo, ο έλληνας επιστήµονας Αγγελος Βουρλίδας που είναι υπεύθυνος των τηλεσκοπίων των ερευνητικών δορυφόρων της Αµερικανικής ∆ιαστηµικής Υπηρεσίας. Ενθουσιασµένος επειδή για πρώτη φορά θα µπορούµε να εντοπίσουµε τις εκρήξεις στην επιφάνεια του Ηλιου που µπορούν να επηρεάσουν τους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους και τις αεροπορικές συγκοινωνίες, ο κ. Βουρλίδας πρόσθεσε: «Η αποστολή Stereo µάς αποκαλύπτει τον Ηλιο όπως είναι: µια καυτή σφαίρα µε πυκνά µαγνητικά πεδία».


tanea.gr