Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

4η Διεθνής Έκθεση ECOTEC - Τεχνολογίες Περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Από την Πέμπτη 7 Απριλίου έως και την Κυριακή 10 Απριλίου, στην Αθήνα, η διεθνής έκθεση «Ecotec – Τεχνολογίες περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά συστήματα» θα προβάλλει Έλληνες και ξένους κατασκευαστές, αντιπροσώπους και εταιρίες ολοκληρωμένων λύσεων και παροχής υπηρεσιών που εξειδικεύονται στους τομείς:
• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

• Εξοικονόμηση ενέργειας

• Ανακύκλωση

• Διαχείριση απορριμμάτων

• Διαχείριση αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων

• Αποκατάσταση περιβάλλοντος

• Εναλλακτικά καύσιμα

Η έκθεση αναμένεται να προσελκύσει στελέχη, μηχανικούς και τεχνικούς της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των μεγάλων εμπορικών επιχειρήσεων, των κατασκευαστικών εταιριών, των ξενοδοχειακών μονάδων, υπευθύνους των τεχνικών υπηρεσιών των δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων, αδειούχους ή υποψήφιους επενδυτές σε ΑΠΕ, μελετητές, αντιπροσώπους και εμπόρους από όλη την Ελλάδα.