Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Επελαύνουν οι Ελληνες ερευνητές

Υψηλό δείκτη απήχησης σε διεθνές επίπεδο εμφανίζουν οι ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις που προέρχονται από ιδιωτικούς φορείς υγείας και τα ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Σύμφωνα μάλιστα με μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ο αριθμός των ελληνικών δημοσιεύσεων στα διάφορα επιστημονικά πεδία ακολουθεί συνεχή ανοδική πορεία την περίοδο 1993-2008 (92.456 δημοσιεύσεις και 749.583 αναφορές σε αυτές), με αποτέλεσμα η Ελλάδα να παρουσιάζει έναν από τους μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης μεταξύ των 27 χωρών - μελών της ΕΕ και των 30 χωρών- μελών του ΟΟΣΑ.

Ενθαρρυντικά για την εικόνα της χώρας μας είναι τα αποτελέσματα της μελέτης «Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993-2008: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά» που εκπόνησε το ΕΚΤ αποδεικνύοντας ότι στο επιστημονικό πεδίο γίνεται δουλειά. Ενδεικτικά, μόνο το 2008 δημοσιεύθηκαν 10.562 ελληνικές επιστημονικές εργασίες, αριθμός σχεδόν τετραπλάσιος σε σχέση με το 1993.

Οπως διαπιστώθηκε, το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων προέρχεται από τα πανεπιστήμια, τα οποία άλλωστε απασχολούν το περισσότερο ερευνητικό δυναμικό. Συγκεκριμένα, την περίοδο 1993-2008, 74.530 δημοσιεύσεις (το 80,8% των ελληνικών δημοσιεύσεων) πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή των πανεπιστημίων με το μεγαλύτερο αριθμό δημοσιεύσεων να προέρχεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ακολουθούν τα ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, με 14.750 δημοσιεύσεις και συμμετοχή 16% στην παραγωγή ελληνικών δημοσιεύσεων, ενώ έπονται οι δημόσιοι φορείς υγείας με 9.910 δημοσιεύσεις και συμμετοχή 10,7%.

Σε ό,τι αφορά τα επιστημονικά πεδία που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των Ελλήνων ερευνητών, ξεχωρίζουν οι Φυσικές Επιστήμες (51,4% στις ελληνικές δημοσιεύσεις της πενταετίας 2004-2008), ενώ ένα σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων αποσπά επίσης το πεδίο Ιατρική και Επιστήμες Υγείας (ποσοστό 37,5%). Επεται η Mηχανική και Τεχνολογία (ποσοστό 23,7% στο σύνολο), ενώ σημαντικά μικρότερος είναι ο αριθμός των ελληνικών δημοσιεύσεων που αφορούν τα επιστημονικά πεδία Γεωργικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Υψηλότερη απήχηση

Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν αύξηση της αναγνωρισιμότητας και απήχησης των ελληνικών δημοσιεύσεων στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Σύμφωνα με τη μελέτη, σημειώνεται αύξηση όχι μόνο στον αριθμό των αναφορών που γίνονται στις ελληνικές δημοσιεύσεις από άλλους επιστήμονες διεθνώς, αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές στο σύνολο των ελληνικών δημοσιεύσεων. Την πενταετία 2004-2008 σε σύνολο 43.447 ελληνικών δημοσιεύσεων, οι 26.224 (ποσοστό 60,3%) έλαβαν 165.981 αναφορές, ενώ την πενταετία 1993-1997 σε σύνολο 16.869 ελληνικών δημοσιεύσεων, οι 7.919 από αυτές (ποσοστό 46,9%) έλαβαν 35.044 αναφορές. Τα υψηλότερα ποσοστά, την περίοδο 2004-2008, πέτυχαν οι ιδιωτικοί φορείς υγείας (αν και ο αριθμός των δημοσιεύσεών τους είναι σχετικά χαμηλός) και τα ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ.

agelioforos.gr