Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Μια καινοτόμος πρωτοβουλία στους Μηχανολόγους Μηχανικούς του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας (Video)

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας (ΠΔΜ) στην Κοζάνη, ανέλαβε μια καινοτόμο και πολύ σημαντική πρωτοβουλία, καταγράφοντας παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών με σκοπό την παρουσίαση της δουλειάς των φοιτητών στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, ο Λέκτορας του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ, Δρ. Σοφοκλής Μακρίδης και η ομάδα φοιτητών του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του ΠΔΜ, στα πλαίσια της ηλεκτρονικής πληροφόρησης και διάδοσης της γνώσης και τεχνογνωσίας, κατέγραψαν δυο παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών και τις μεταφόρτωσαν στο διαδίκτυο σε μορφή webinars. 
Η πρώτη εργασία είναι αυτή της φοιτήτριας κας. Χρυσούλας Μπούντα με θέμα "Εφαρμογές MATLAB σε φωτοβολταϊκά συστήματα", η δεύτερη είναι του φοιτητή κου. Γρηγόρη Μουρούζη με θέμα "Δομικές και θερμοδυναμικές ιδιότητες υλικών για εφαρμογή σε ενεργειακές χρήσεις" ενώ η τρίτη είναι του φοιτητή κου. Αθανάσιου Αθανασιάδη με θέμα "Σύνθεση και μελέτη της διαμεταλλικής ένωσης ZrTiCrV για αποτελεσματική αποθήκευση υδρογόνου". 
To TechNews στηρίζει αυτές τις προσπάθειες και σας παρουσιάζει αυτές τις διπλωματικές. Στο μέλλον θα ανεβούν κι άλλες εργασίες και νέα του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του ΠΔΜ. Τέτοιου είδους προσπάθειες είναι αξιέπαινες και πρέπει να γίνου παράδειγμα για τον τρόπο δουλειάς μιας εργαστηριακής και ερευνητικής ομάδας.

Παρακάτω ακολουθούν τα σχετικά ΒΙΝΤΕΟ:
Παρουσίαση Χρυσούλας Μπούντα: "Εφαρμογές MATLAB σε φωτοβολταϊκά συστήματα"


 
Παρουσίαση Γρηγόρη Μουρούζη: "Δομικές και θερμοδυναμικές ιδιότητες υλικών για εφαρμογή σε ενεργειακές χρήσεις" 

Παρουσίαση Αθανάσιου Αθανασιάδη: "Σύνθεση και μελέτη της διαμεταλλικής ένωσης ZrTiCrV για αποτελεσματική αποθήκευση υδρογόνου" 

Οι φοιτητές ανήκουν σε μια ερευνητική - εκπαιδευτική ομάδα αποτελούμενη από φοιτητές, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές και ερευνητές που έχει δημιουργηθεί από τον κ. Μακρίδη στα πλαίσια της υποστήριξης του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου. Το Group αυτό είναι το Materials for Energy Applications Group και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Group http://h2matters.weebly.com.


TechNews.blogspot.com